Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000019 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Articol
451 indice nr. 5
Aliniat
3
Literă
ultima propoziție
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Codul contravențional prevede că între agentul constatator și contravenient poate fi încheiat un acord de colaborare pentru aplicarea unei amenzi mai mici, dacă contravenientul recunoaște vina integral.
Desigur că de multe ori contravenienții solicită încheierea unui astfel de acord de colaborare, însă agenții constatatori fără explicații refuză o asemenea procedură. Drept temei se invocă art. 451 indice nr. 5 al. (3) din Cod contravențional: Refuzul de a accepta încheierea acordului de colaborare nu este pasibil nici unei căi de atac.
Deci, agenții constatatori au dreptul să aplice subiectiv această normă iar abuzurile admise nici nu pot fi contestate.
Rog să fie examinată norma respectivă prin prisma faptului dacă nu acordă dreptul agenților constatatori de a crea o nedreptate atunci cînd pentru unii acceptă acordul de colaborare însă pentru alții nu acceptă.

Cu răspunsul la semnalare voi lua cunoștință pe această pagină.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Propun ca refuzul de a încheia acord de colaborare să fie motivat în scris în procesul-verbal cu privire la contravenție, iar motivele de refuză să fie înscrise în Codul contravențional.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Alte documente

Raportări similare

#ID000067 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Sancțiunile sînt prevazute pentru situații, în care Codul fiscal are scutiri de la penalizare, și anume - în art. 231 (4) și 234 (11) Cod fiscal nu se aplică amenda pentru dările de seamă fiscale în cazul cînd suma impozitului de mai mică de 1000 lei. Astfel, Codul contravențional în pofida înlesnirilor din Codul fiscal stabilește amendă, ceea ce este un moment coruptibil. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000043 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

conform ultimelor modificări al Codului Contravnțional pînă în anul 2016 aceste articole erau examinate de specialiștii Inspecției de Stat în Construcții, actual fiind Agenția Supraveghere Tehnică. Din octombrie 2016 și pînă în prezent aceste articole sunt examinate de către Autoritățile Publice Locale (Primării), unde consider că în cadrul instituției publice locale nu există speci...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000020 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Prevederile prezentului articol egalează impactul indicatoarelor de informare privind direcția permisă de deplasare (5.37.1 – 5.37.3 Direcțiile de deplasare pe benzi) cu indicatoare de sens obligatoriu (4.1.1- 4.1.6 - Direcţie obligatorie de deplasare). Conform prevederilor Secțiunii 5 a RCR, indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de cir...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000006 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Procurorul este în drept: e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator, conform prevederilor art. 396 alin. (4) f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată, conform prevederilor art. 396 alin. (4). Problema e că, alin. (4) al art. 386 Cod contravențional, a fost abrogat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498, însă prevederile ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat