Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000007 - HG610/2018

pentru aprobarea Regulamentului Guvernului

Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG610/2018
Data emiterii
Iul, 03, 2018
Articol
Aliniat
Secțiuna a 3-a capitolul V
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Potrivit Legii integrității nr.82/2017, expertiza anticorupție a proiectului de act normativ se efectuează după definitivarea acestuia, urmare examinării obiecțiilor și propunerilor înaintate în procesul de consultare publică cu întocmirea tabelului de sinteză a obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor.
Potrivit Secțiunii a 3-a capitolul V din Regulamentul Guvernului, după aprobarea proiectului de act normativ în cadrul ședinței secretarilor generali, acesta se remite concomitent spre avizare și expertizare (inclusiv CNA, fără sinteză), fapt ce contravine prevederilor actului normativ de nivel superior, sus-citat.
CNA nu se expune asupra proiectului până nu îl recepționează repetat, conform prevederilor Legii integrității.
Prin urmare, aceste neconcordanțe, generează situații neclare privind esența normei și procedura corectă de optat, nu corespunde normelor de tehnică normativă, privind claritatea și previzibilitatea normei, precum și reprezintă un factor în tergiversarea termenelor de avizare/expertizare și promovare a proiectului de act normativ, deoarece, Regulamentul Guvernului conține anumite termene specifice.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Se propune o revizuire conceptuală a Secțiunii a 3-a capitolul V din Regulamentul Guvernului pentru ajustare conform cadrului normativ de nivel superior.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Alte documente

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!