Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.

#ID000057 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În compartimentul impozitului pe bunurile imobiliare trebuie incluse regulile relevante din Legea nr. 1056/2000, căci existența a două norme care în paralel reglementează reguli fiscale la unul și același subiect contravine art. 3 CF si sporeste riscul erorilor si, respectiv, a coruptiei. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000056 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Din formularea aliniatului NU este clar (NU eate expres specificat) cine este subiect al impunerii potrivit articolului 54 prim. Cu alte cuvinte, NU este clar dacă gospodăriile ţărăneşti și întreprinzătorii individuali sunt subiecții ai impunerii al regimului fiscal AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (conform capitolului Capitolul 7 1 (prim)) , doar în cazul în care in...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000053 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Acest articol contine norme imposibile - termen de prescriptie a platilor fiscale peste 6 ani de la aparitia acestora, indiferent de obligatiile fiscale, care dupa opinia Ministerului finantelor, nu prelungesc termenul de prescriptie. Aceasta norma duce si la momente de coruptie - in practica Serviciul fiscal de regula refuza sa transfere supraplata la alt cont trezorerial fara cont...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000044 - HG141/2019

cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor

Notiunea de ”operatiune economica” este deschisa (adica permite includerea oricaror alte operatiuni in adara de cele descrise deoarece notiunea se sfirseste cu ”și a altor încasări”. Acest lucru permite interpretari diverse si coruptie la controlul agentului economic de catre Serviciul fiscal. De exemplu, in anul 2014 Consiliul Consultativ al SFS a emis Decizia 3/4 din 13.11.2014, p...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG141/2019
Data emiterii
Feb, 27, 2019
Examinat

#ID000043 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

conform ultimelor modificări al Codului Contravnțional pînă în anul 2016 aceste articole erau examinate de specialiștii Inspecției de Stat în Construcții, actual fiind Agenția Supraveghere Tehnică. Din octombrie 2016 și pînă în prezent aceste articole sunt examinate de către Autoritățile Publice Locale (Primării), unde consider că în cadrul instituției publice locale nu există speci...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000042 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Actualmente nu exista posibilitatea intreprinderii sa ceara anularea statutului de platitor de TVA, daca nu mai corespunde parametrilor (vinzarile pentru mai multe luni sint sub pragul platitorului de TVA). Aceasta lacuna este o discriminare pentru intreprinderi si o situatie coruptibila din partea inspectorilor SFS care au dreptul de a anula statutul platitorului de TVA. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000041 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Acest articol conține în sine două idei – data calculării obligației fiscale și data livrării (la care face referință art. 117 (1) CF și stîrnesc neînțelegeri și corupție, de ex.: - Conform art. 117 (1) CF factura fiscală urmează a fi scrisă la data stabilită în art. 108 CF, însă - Art. 108 (4) CF spune, că data livrării e una pentru cel mai devreme survenit eveniment (de ex. plat...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000040 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

consider coruptibil art.264 alin.2 al Codului Fiscal RM
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000039 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Norma privind recalculul TVA în cazul relațiilor specifice e o normă inaplicabilă si absolut coruptibila, deparece CF nu contine notiunea de "relatii specifice". Dovadă privind inaplicabilitatea normei - practica judiciară: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=62404 ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000038 - LP76/2021

cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din eco...

Trebuie anulată Legea nr. 76/2021 privind cota redusă la HoReCa, iar cota de 6% trebuie inclusă in Codul fiscal cu o dată stabila de aplicare, căci redacția actuală este una dubioasă și inedită - cum poate cota TVA sa depindă de situațiile din țară? Aceste momente sînt foarte incerte și coruptibile. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP76/2021
Data emiterii
Apr, 23, 2021
Examinat

#ID000037 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Este o necorespundere între art. 793 (2) și (2/1) CF: alin. (2) nu cere de la persoana juridica nerezidenta certificatul înainte de data plații, insa alin. (2/1) in cazul neprezentarii certificatului merge vorba de toti beneficiarii fara excepție. Aceste neclaritati pot provoca situatii de coruptie la control. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000036 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Codul fiscal nu contine norma privind impozitarea zilierilor, desi Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018 zice, ca anume in CF trebuie sa fie spus despre aceasta (art. 6). O astfel de lacuna poate aduce la coruptie, deoarece in CF sint mai multe tipuri de impozitare si la cote diferite. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000035 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Norma cere lucruri incredibile de la vinzator - sa scrie diferit cota TVA in factura fiscala in functie de faptul daca cumparatorul va utiliza cele cumparate in activitatea sa de intreprinzator in RM. Aici se vede clar caracterul coruptibil, cind la control inspectorii fiscali pot depista o cota TVA, care nu corespunde conditiei post-livrare. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000034 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Cota redusa a TVA este instituita la biocombustibilul solid, care este destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde. Insa vinzatorul nu poate cunoaste destinatia biocombustibilului pe care il vinde. Altfel spus, cota redusa a TVA depinde de modul de utilizare a bunului vindut de catre cumparator, aspect imposibil a fi determinat de catre vinzator. Tot in ac...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000033 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Aceste articole ar trebui să conțină lista delimitată al veniturilor nerezidenților obținut în RM și în afara RM, însă din formularea articolelor acest lucru nu este evident, deoarece art. 71 dă o listă de venituri, iar art. 72 spune: ”Componentele venitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova sînt analogice componentelor venitului indicate în art.71”. Minimum nu pot fi aplica...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000032 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Nu e real să fie prevăzut în Codul fiscal noțiuni/aspecte care în practică nu se îndeplinesc – nu comandă persoanele fizice raport de evaluare la evaluatorii independenți, și încă la data dibîndirii dreptului de proprietate. Acest lucru mai degraba deschide usa pentru coruptie. Norma legală nu poate institui norme imposibile a fi utilizate. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000031 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În normele privind creșterea sau pierderea de capital trebuie adăugată regula, expusă de Ministerul finanțelor după consultația Ministerului justiției (nr. 15/1-06/178 din 02.08.2021) precum în familie doar unul din soți depune declarația la vînzarea imobilului. In caz contrar este posibila coruptia din partea lucratorilor fiscali. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000030 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În acest articol nu demult a apărut o sintagmă dubioasă – ”entități din sectorul financiar”, în CF nu este dată noțiunea de sector financiar, iar în diferite legi aceasta are semnificație diferită: • Legea nr. 250/2017 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/ reasiguratorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar art. 3 ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000029 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Art. 15 CF nu prevede toate cotele de impozitate care exista in capitolul II, de exemplu, in art. 543 CF, sau 901 CF. Acest moment e coruptional, deoarece agentul economic, bazindu-se pe art. 15 CF, care e destinat in aparenta tuturor cotelor, poate omite aplicarea altei cote, care e ascunsa in alte articole ale CF. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000028 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Aici e lasat la voia fiscalilor să sape și să stabilească – e oare legată plata facuta angajatului de activitatea de întreprinzător, e oare ordinară și necesară plata făcută?
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat