Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.

#ID000087 - LP59/2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic

Art. 12 nu prevede dreptul la informare asupra garanției oferite de vanzatori. În practica se intampla ca foarte multe private, inclusiv firme mari abuzeaza si nu ofera garantia legala de 2 ani, ci de 1 an sau chiar 30 zile.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP59/2017
Data emiterii
Apr, 06, 2017
Examinat

#ID000086 - LP270/2018

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

În anexa nr.3 a Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar poziția A2114 Asistent judiciar – pentru funcția respectivă din cadrul judecătoriilor este stabilită clasa de salarizare 70, iar pentru funcția similar poziția A2128 consultant al procurorului din procuraturile teritoriale este stabilită clasa de salarizare 73. U...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP270/2018
Data emiterii
Noi, 23, 2018
Examinat

#ID000085 - LP1453/1993

privind protecţia consumatorilor

1. Art. 18^3 Termene, alin. (2^1) "Pentru produsele altele decît cele de folosință îndelungată, precum articole de încălțăminte, țesături, articole de sticlă și ceramică, răspunderea vînzătorului este angajată dacă neconformitatea apare într-un termen de 30 de zile de la data vînzării acestora." 1. În cadrul aliniatului înserat supra, produsele enumerate: „articole de î...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1453/1993
Data emiterii
Mai, 25, 1993
Examinat

#ID000083 - LP294/2016

pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003

De pe numarul de telefon 022474799 suna la oameni acasa si se prezinta ca Moldtelecom si spun ca ai datorii. Daca suni inapoi de pe teledon mobil Orange auzi acelasi mesaj ca ai datorii la Moldtelecom. Luati masuri. Unde e siteul sa semnalezi cazuri de escrocherie. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP294/2016
Data emiterii
Dec, 22, 2016
Examinat

#ID000082 - LP1245/2002

cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

Art. 44 alin. (1) lit. b prevede obligația angajatorului să încadreze în serviciu recruţi şi rezervişti numai dacă aceştia au fost luaţi în evidenţă de centrul militar. Potrivit art. 57 alin. (1) din Codul Muncii nr. 154/2003, documente de evidență militară nu intră în lista actelor ce pot fi solicitate la încheierea unui contract individual de muncă. Mai mult ca atît, prin alin. (...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1245/2002
Data emiterii
Iul, 18, 2002
Examinat

#ID000081 - HG561/2020

pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

хочу обратить внимание, на некоторые обстоятельства, которые, в настоящий момент мешают, более того, делают невозможным внедрение любого проекта по управлению отходами. В соответствии с Законом 209/2016 (ст. 12. Часть (5) пункты c) и b): «(5) Производители продуктов, подпадающих под правила расширенной ответственности производителя, обязаны: c) зарегистрироваться в АИС «УО» пос...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG561/2020
Data emiterii
Iul, 31, 2020
Examinat

#ID000080 - LP1540/1998

privind plata pentru poluarea mediului

) «Экологический сбор», установленный статьей 11 Закона 1540/1998, в настоящий момент носит дискриминационный характер. Так как, предприятия резиденты, бизнес которых основан на производстве, размещают на рынке товары в результате которых загрязняется окружающая среда, данный вид налога не уплачивают, либо уплачивают но в сотни раз меньше чем, предприятия резиденты, чей бизнес основ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1540/1998
Data emiterii
Feb, 25, 1998
Examinat

#ID000079 - LP732/1999

pentru modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului

Vorbim despre acte normative precum: 1. Legea Republicii Moldova privind plata pentru poluarea mediului Nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 54-55 din 18 iunie 1998, denumită în continuare Legea 1540; 2. Legea Republicii Moldova privind deșeurile Nr. 209/2016 din 29 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Mo...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP732/1999
Data emiterii
Dec, 16, 1999
Examinat

#ID000078 - HG357/2009

cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere

Fara virgula sunt cazuri cind politia interpreteaza "care se află la marginea carosabilului și intenționează să se angajeze în traversare" chiar si pe partea carosabilului in opusul directiei de mers al automobilului.
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG552/1995
Data emiterii
Mai, 13, 2009
Examinat

#ID000077 - LP1420/2002

cu privire la filantropie şi sponsorizare

Definiția la: sponsor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de sponsorizare în scopurile prevăzute la art.4; Deși art.4 prevede: Legislaţia cu privire la activitatea filantropică şi de sponsorizare Pare a fi o greșeală tehnică nesincronizată din Legea pentru modificarea Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 182 din 07.07.2022 ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1420/2002
Data emiterii
Oct, 31, 2002
Examinat

#ID000076 - LP105/2003

privind protecţia consumatorilor*

Reieşind din prevederile art. 18/5, alin. „(2) al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor: „Odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de garanţie). 1. În situaţia în care, consumatorul a achitat marfa, utilizând cardul bancar ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP105/2003
Data emiterii
Mar, 13, 2003
Examinat

#ID000075 - LP220/2007

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Norma legală menționată, dar și art. 24 alin. (1/1) ne trimite la art. 72 din Codul Civil nr. 1107/2002 și art. 91. După publicarea Codului Civil modernizat articolele la care se face referire au fost renumerotate.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP220/2007
Data emiterii
Oct, 19, 2007
Examinat

#ID000074 - LP246/2018

privind procedura notarială

La data de 27.02.2019 prin Ordinul ministerului justiției al RM au fost aprobate Modelele girurilor de autentificare notarială. Camera Notariala al RM elaborînd instrucțiuni în acest sens fiind plasată informația la adresa https://cnm.md/2019/09/06/modelele-girurilor-de-autentificare-a-actelor-notariale/. Egalînd semnătura electronică avansată calificată cu una olografă, inii dintr...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP246/2018
Data emiterii
Noi, 15, 2018
Examinat

#ID000073 - LP1134/1997

privind societăţile pe acţiuni*

Conform Codului Civil nr. 1007/2002, art. 240 alin. (2): Persoana juridică constituită în Republica Moldova poate institui sucursale în Republica Moldova și în străinătate dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel. Astfel, toate subdiviziunile, anterior înființate ca filială/reprezentanță sunt reorganizate în sucursale ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1134/1997
Data emiterii
Apr, 02, 1997
Examinat

#ID000072 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Dar ce se intimpla cu produsele care fiind pastrate la comerciant dupa ce au fost primite conform calitatii si cantitatii si care au devenit neconforme din diferite motive dar se incadreaza in termenul de expirare de pe eticheta. Data limita de consum nu este expirata. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Examinat

#ID000071 - HG10/2012

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

Cheltuielile de deplasare in cazul descarcarii pe teritoriul unei tari si a incarcarii pe teritoriul altei tari, se achita in marime de 50% din suma cheltuielilor de deplasare stabilite pentru fiecare dintre aceste tari. Lasa loc de interpretari, se are in vedere daca se descarca intr-o tara si ajunge in alta tara pentru a se incarca si se intampla acest fapt in 24 ore? Sau indif...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG10/2012
Data emiterii
Ian, 05, 2012
Examinat

#ID000070 - LP133/2016

privind declararea averii și a intereselor personale

În Legea nr. 133/2016 cu modificările din 2021, s-a depistat că în art. 4 alin. (11) scrie expres: „La anexa nr. 1 secțiunea III și secțiunea IV litera A, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) vor declara valoarea reală a bunurilor imobile și mobile, aceasta reprezentând prețul real plătit pentru respectivele bunuri și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora”. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP133/2016
Data emiterii
Iun, 17, 2016
Examinat

#ID000069 - HG10/2012

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

Taxi-ul trebuie de introdus în calitate de mod obișnuit de deplasare in caz de detasare.
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG10/2012
Data emiterii
Ian, 05, 2012
Examinat

#ID000068 - LP287/2017

contabilităţii și raportării financiare

În acest alineat de fapt se spune despre evidența numerelor formularelor tipizate, și nu despre evidența contabilă, deaceea acest lucru trebuie numit expres.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP287/2017
Data emiterii
Dec, 15, 2017
Examinat

#ID000067 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Sancțiunile sînt prevazute pentru situații, în care Codul fiscal are scutiri de la penalizare, și anume - în art. 231 (4) și 234 (11) Cod fiscal nu se aplică amenda pentru dările de seamă fiscale în cazul cînd suma impozitului de mai mică de 1000 lei. Astfel, Codul contravențional în pofida înlesnirilor din Codul fiscal stabilește amendă, ceea ce este un moment coruptibil. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat