Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.

#ID000097 - LP67/2021

pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură

12
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP67/2021
Data emiterii
Apr, 22, 2021
Examinat

#ID000096 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Am indicat Legea cu privire la comertul interior, deoarece Hotărârea nr. 206 din 12.04.2023 nu se regăsește în search. Reieșind din prevederile pct. 14 din Regulile de desfășurare a activității de comerț, aprobate prin Hotărârea nr. 206 din 12.04.2023, care stipulează obligațiile comercianților de a deține și prezenta documente ce atestă calitatea și siguranța produselor. Pct....
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Examinat

#ID000095 - LP33/2021

pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Reiterăm sesizarea cu privire instruirea igienică și modalitatea de susținere a testării. Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.314 din 25 martie 2020, anexa nr.1, p.2, lic. c, este stipulat că este obligatorie instruirea igienică a angajaților din instituțiile extrașcolare ( fără specificarea categoriei de angajați). În ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP33/2021
Data emiterii
Mar, 18, 2021
Examinat

#ID000094 - HG202/2018

cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”

Proiectul “Prima casă “ a fost impementat pentru familii si bugetari, pentru achizitionarea unei locuinte, dar cum e posibil daca dobânzile pentru credit au ajuns sa constituie 80-90 % din plata lunara pt rambursarea creditului. iar corpul creditar 10-20%. Aceasta e imbogățire vădită. La final locuinta iese de aur. Pretul final al locuintei iese mai mare de 3 ori. Asta e scopul prog...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG202/2018
Data emiterii
Feb, 28, 2018
Examinat

#ID000093 - CM154/2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

1. Am indicat codul muncii din motiv ca sistemul nu permite indicarea altor acte legislative decât cele introduse si automatizate in sistem. E vorba de articolul 22 din convenția colectiva de muncă în domenniul educației, anexa 2, Convenția colectiva nivel municipal pentru anii 2021- 2025 2. Conform convenției republicane si municipale de ramură Cadrele didactice din instituții...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CM154/2003
Data emiterii
Mar, 28, 2003
Examinat

#ID000092 - LP33/2021

pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.314 din 25 martie 2020, anexa nr.1, p.2, lic. c, este stipulat că este obligatorie instruirea igienică a angajaților din instituțiile extrașcolare ( fără specificarea categoriei de angajați). Aceleași cadre didactice din învățământul general ciclul I și II care activează și în centre ex...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP33/2021
Data emiterii
Mar, 18, 2021
Examinat

#ID000091 - LP1569/2002

cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice

Pe data de 10 mai, am primit un colet de 10 kg din China. M-am dus la MD-2000, unde se afla Postul Vamal Chișinău 4 (Poșta), să-l ridic, după ce am aflat că a fost oprit de vamă. Când am intrat în cabinetul vamal, o lucrătoare mi-a spus că a deschis coletul și a văzut încălțăminte de brand Nike, care valorează între 60 și 100 dolari. Apoi mi-a dat să completez o declarație vamală cu...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1569/2002
Data emiterii
Dec, 20, 2002
Examinat

#ID000090 - HG1387/2007

cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Conform pct 4 alin.4) din Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin HG nr. 1387 din 10.12.2007 - Condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazurile menţionate în alineatele (2) şi (3) sînt ...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG566/2020
Data emiterii
Dec, 10, 2007
Examinat

#ID000089 - LP1453/1993

privind protecţia consumatorilor

Potrivit art.6 lit.d) al Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor – un drept fundamental al consumatorului constă în informarea completă, corectă și precisă privind produsele, serviciile achiziționate. Potrivit art.25 alin.(1) din aceeași lege – Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1453/1993
Data emiterii
Mai, 25, 1993
Examinat

#ID000088 - LP197/2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc

Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” este mentionata expres in lege precum ca detine monopol de stat. Consider ca nu este normal ca un agent economic sa beneficieze de avantaje exclusive (doar pentru el) garantate de lege sau de stat, in special la genurile de activitate a jocurilor de noroc. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP197/2017
Data emiterii
Iul, 21, 2017
Examinat

#ID000087 - LP59/2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic

Art. 12 nu prevede dreptul la informare asupra garanției oferite de vanzatori. În practica se intampla ca foarte multe private, inclusiv firme mari abuzeaza si nu ofera garantia legala de 2 ani, ci de 1 an sau chiar 30 zile.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP59/2017
Data emiterii
Apr, 06, 2017
Examinat

#ID000086 - LP270/2018

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

În anexa nr.3 a Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar poziția A2114 Asistent judiciar – pentru funcția respectivă din cadrul judecătoriilor este stabilită clasa de salarizare 70, iar pentru funcția similar poziția A2128 consultant al procurorului din procuraturile teritoriale este stabilită clasa de salarizare 73. U...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP270/2018
Data emiterii
Noi, 23, 2018
Examinat

#ID000085 - LP1453/1993

privind protecţia consumatorilor

1. Art. 18^3 Termene, alin. (2^1) "Pentru produsele altele decît cele de folosință îndelungată, precum articole de încălțăminte, țesături, articole de sticlă și ceramică, răspunderea vînzătorului este angajată dacă neconformitatea apare într-un termen de 30 de zile de la data vînzării acestora." 1. În cadrul aliniatului înserat supra, produsele enumerate: „articole de î...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1453/1993
Data emiterii
Mai, 25, 1993
Examinat

#ID000083 - LP294/2016

pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003

De pe numarul de telefon 022474799 suna la oameni acasa si se prezinta ca Moldtelecom si spun ca ai datorii. Daca suni inapoi de pe teledon mobil Orange auzi acelasi mesaj ca ai datorii la Moldtelecom. Luati masuri. Unde e siteul sa semnalezi cazuri de escrocherie. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP294/2016
Data emiterii
Dec, 22, 2016
Examinat

#ID000082 - LP1245/2002

cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

Art. 44 alin. (1) lit. b prevede obligația angajatorului să încadreze în serviciu recruţi şi rezervişti numai dacă aceştia au fost luaţi în evidenţă de centrul militar. Potrivit art. 57 alin. (1) din Codul Muncii nr. 154/2003, documente de evidență militară nu intră în lista actelor ce pot fi solicitate la încheierea unui contract individual de muncă. Mai mult ca atît, prin alin. (...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1245/2002
Data emiterii
Iul, 18, 2002
Examinat

#ID000081 - HG561/2020

pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

хочу обратить внимание, на некоторые обстоятельства, которые, в настоящий момент мешают, более того, делают невозможным внедрение любого проекта по управлению отходами. В соответствии с Законом 209/2016 (ст. 12. Часть (5) пункты c) и b): «(5) Производители продуктов, подпадающих под правила расширенной ответственности производителя, обязаны: c) зарегистрироваться в АИС «УО» пос...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG561/2020
Data emiterii
Iul, 31, 2020
Examinat

#ID000080 - LP1540/1998

privind plata pentru poluarea mediului

) «Экологический сбор», установленный статьей 11 Закона 1540/1998, в настоящий момент носит дискриминационный характер. Так как, предприятия резиденты, бизнес которых основан на производстве, размещают на рынке товары в результате которых загрязняется окружающая среда, данный вид налога не уплачивают, либо уплачивают но в сотни раз меньше чем, предприятия резиденты, чей бизнес основ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1540/1998
Data emiterii
Feb, 25, 1998
Examinat

#ID000079 - LP732/1999

pentru modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului

Vorbim despre acte normative precum: 1. Legea Republicii Moldova privind plata pentru poluarea mediului Nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 54-55 din 18 iunie 1998, denumită în continuare Legea 1540; 2. Legea Republicii Moldova privind deșeurile Nr. 209/2016 din 29 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Mo...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP732/1999
Data emiterii
Dec, 16, 1999
Examinat

#ID000078 - HG357/2009

cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere

Fara virgula sunt cazuri cind politia interpreteaza "care se află la marginea carosabilului și intenționează să se angajeze în traversare" chiar si pe partea carosabilului in opusul directiei de mers al automobilului.
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG552/1995
Data emiterii
Mai, 13, 2009
Examinat

#ID000077 - LP1420/2002

cu privire la filantropie şi sponsorizare

Definiția la: sponsor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de sponsorizare în scopurile prevăzute la art.4; Deși art.4 prevede: Legislaţia cu privire la activitatea filantropică şi de sponsorizare Pare a fi o greșeală tehnică nesincronizată din Legea pentru modificarea Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 182 din 07.07.2022 ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1420/2002
Data emiterii
Oct, 31, 2002
Examinat