Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000089 - LP1453/1993

privind protecţia consumatorilor

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1453/1993
Data emiterii
Mai, 25, 1993
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Potrivit art.6 lit.d) al Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor – un drept fundamental al consumatorului constă în informarea completă, corectă și precisă privind produsele, serviciile achiziționate.
Potrivit art.25 alin.(1) din aceeași lege – Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare și prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere și explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucțiunile de exploatare ori în alte documente de însoțire a produsului, serviciului, după caz, în funcție de destinația acestora. Textul informației va fi lizibil, imprimat cu litere și caractere distincte pentru consumator.
Potrivit alin.(3) al aceluiași articol – Producătorul (ambalatorul) trebuie să prezinte informaţii despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului (sau denumirea importatorului), să indice adresa acestuia (numărul de telefon, după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, contraindicaţiile, ţara producătoare, termenul de garanţie, durata de funcţionare, termenul de valabilitate şi data fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare.
Totodată, art.7 alin.(5) prevede că: Se interzice producerea, punerea la dispoziţie pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative.
Constat că cerințe exprese privind etichetarea produselor care sunt vândute la bucată nu există, ori este reglementa confuz. Astfel, nu este clar modul de etichetare a produselor gen, foarfece, creion, pixuri, radiere, rigle, ș.a. și alte produse de formă mică, care se vând la bucată.
Astfel, menționez că nu există un cadru legal clar privind etichetarea produselor la bucată, ceea ce face confuzie între vânzători și agenții economici care livrează marfă. Astfel, unii vânzători impun cerința de etichetare individuală a fiecărui produs, or, aceasta este imposibilă reieșind din caracteristicile fizice (produse de gabarit mic), neputându-se indica toată informația pe aceste mici etichete.

Propuneți redactare act –

Pentru a exclude confuzie situației date și pentru a nu interpreta confuz norma propun completarea Legii cu norme exprese care ar stabili procedura de etichetare a produselor care se vând la bucată.
Dacă există cadrul legal actualizat, rog respectuos a mi se indica norma legală dintr-un act normativ care impune sau nu impune obligativitatea etichetării produselor care se vând la bucată și sunt după caracteristici produse mici de utilizare.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

#ID000085 - LP1453/1993

privind protecţia consumatorilor

1. Art. 18^3 Termene, alin. (2^1) "Pentru produsele altele decît cele de folosință îndelungată, precum articole de încălțăminte, țesături, articole de sticlă și ceramică, răspunderea vînzătorului este angajată dacă neconformitatea apare într-un termen de 30 de zile de la data vînzării acestora." 1. În cadrul aliniatului înserat supra, produsele enumerate: „articole de î...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1453/1993
Data emiterii
Mai, 25, 1993
Examinat