Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000090 - HG1387/2007

cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG566/2020
Data emiterii
Dec, 10, 2007
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Conform pct 4 alin.4) din Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin HG nr. 1387 din 10.12.2007 - Condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazurile menţionate în alineatele (2) şi (3) sînt stabilite de Normele metodologice.
Condițiile sunt stipulate la pct. 7-11 ale Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (Ordin comun MS și CNAM nr. 596/404 din 2016).
Ordinul 376/2023 este aprobat doar de Ministerul Sănătății și nu poate prevala asupra ordinului comun al MS și CNAM. Conform pct 2 subpct 3 din HG 1387/2007 - Normele metodologice se aprobă de comun și nu poate fi modificate condițiile de acordare a asistenței medicale unilateral de către MS.
Astfel Ordinul MS nr. 376/2023 este ilegal, abuziv.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Abrogarea Ordin MS nr. 376 din 25.04.2023
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!