Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000009 - HG357/2018

cu privire la determinarea dizabilității

Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG357/2018
Data emiterii
Apr, 18, 2018
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
prezenta hotărîre include prezentarea pentru expertizare a unor formulare obligatorii (ancheta socială de ex) depăsite ca timp și utilitate (ce contine date cu privire la televizor, apa calda, energie electrica), ce nu au relevanță pentru stabilirea gradului de dizabilitate care este o limitare strict pe criteriu de sănătate și nu de venit , formularul nr.3 eliberat de angajator ( pentru eliberarea căruia este necesară divulgarea secretului medical) mai multor angajați, a cărui utilitate la fel nu poate fi demonstrată ci are ca scop doar tergiverstarea termenului depunerii setului de acte la Consiliu și descurajează încadrarea persoanelo apte d emuncă, în câmpul muncii, fiind nevoite să se adreseze prin prezență fizică la diverse institutii, perioade lungi de timp
Și multe alte deficiențe și lacune care îngreunează procesul de determinare a dizabilității și crează situații ostile și degradante pentru persoana expertizată, or acese persoane se află în grupul de risc, ele trebuie realibilitate în așa mod încât să fie utile pentru sine însăți și pentru societate, pentru a putea fi încadrate în câmpul muncii, cu acordarea unui regim special
Propuneți redactare act / document (opțional)
excluderea formularelor indicare supra, sau înlocuirea cu declarație pe proprie răspundere, iar autoritățile abilitate pot activa conform principiului cooperării instituționale și livra informație reciprocă fără implicarea fizică a persoanei, cu dizabilități, or scopul prrimordial al statului este de a încuraja, ajuta și proteșa prin mijloace financiare, juridice, economice, sociale...aceste persoane
Totodată, subdiviziunile Consiliului expediază cu întîrzieri majore, certificatul d eincadrare în grad de dizabilitate, ceea ce duce la depășirea termenului legal de contestare, persoana fiind lezată în dreptul său la un recurs eficient, astfel ar fi benefică introducerea mijloacelor de comunicare, nu doar prin scrisoare recomandată, dar și expedierea deciziei prin poșta electronică, eliberarea personal la cerere etc.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Alte documente

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!