Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000015 - LP228/2018

pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP228/2018
Data emiterii
Noi, 01, 2018
Articol
13
Aliniat
1
Literă
i
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Ca o cerinta pentru a accede in functie este ca, persoana nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
Acest punct genereaza acte de coruptie, deoarece este neglijat pentru unele persoane pentru angajare!
La fel, LEGE Nr. 300 din 21-12-2017, cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, stabileste ca poate candida la o functie, persoana care nu a fi nu a fost concediată, în ultimii 5 ani, dintr-o funcție publică sau funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii;
In continuare, LEGE Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, la functia publica poate candida persoana care, în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Ca propunere ar fi ori de micsorat termenul de max. 1 an, in care persoana nu poate candida la functie sau de exclus complet (persoana se primeste ca are 2 sanctiuni, eliberarea si interdictia de-a ocupa functii).
Pentru a inconjura aceste interdictii se percep anumite taxe!
Deci aceste norme genereaza direct acte de coruptie!
Este de remarcat ca in unele legi (cu privire la CNA, SPPS, SIS, etc.) aceste interdictii la angajare nu sunt.
Totodata, in cazul transferului dintr-o institutie in alta aceste norme lipsesc, respectiv, se angajeaza intr-o institutie unde nu este interdictie la angajare in cazul concedierii in urma aplicarii sanctiunii disciplinare si se transfera intr-o institutie unde la angajare sunt aceste interdictii. Deci legea este incojurata, nu produce efectele necesare.
Solutia cea mai eficienta ar fi de exclus norma care impune interdictia la angajare in cazul ca persoana a fost concediata in urma sanctionarii cu concedierea!
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Alte documente

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!