Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000020 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Articol
240
Aliniat
1
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Prevederile prezentului articol egalează impactul indicatoarelor de informare privind direcția permisă de deplasare (5.37.1 – 5.37.3 Direcțiile de deplasare pe benzi) cu indicatoare de sens obligatoriu (4.1.1- 4.1.6 - Direcţie obligatorie de deplasare).
Conform prevederilor Secțiunii 5 a RCR, indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de circulaţie şi indică conducătorilor direcţiile de urmat în intersecţii (avînd caracter informativ) pe cînd indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direcţiile de deplasare (avînd caracter imperativ).
Prevederile pct 15 din regulametul RCR stabilește organizarea şi dirijarea traficului rutier ce se efectuează prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutieră (indicatoare rutiere, marcaje rutiere, semafoare), doar prin cele menţionate în anexe și care fac parte integrantă din Regulament.
Menționăm că in anexa nr 3 a RCR, sunt prevăzute toate variantele posibile ale indicatoarelor de sens obligator (4.1.1- 4.1.6 - Direcţie obligatorie de deplasare), pe cînd în cazul indicatoarelor informative sunt expuse doar 3 variante. Acest fapt oferă posibilitate agentului constatator la interpretare și calificare a unor indicatoare prin prisma variațiilor indicatoarelor 5.37.1 – 5.37.3.
Cele menționate mai sus, egalarea indicatoarelor de spețe diferite și posibilitatea interpretării variantelor posibile (fără specificarea expes în norma) identifică conflicte ale normelor de drept capabile să genereze coruptibilitate în rîndul agenților constataori.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Excluderea sintagmei "a indicatoarelor de informare privind direcția permisă de deplasare" din aliniatul 1 și introducerea aliniatului 3 conform prevederile anului 2013.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

#ID000067 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Sancțiunile sînt prevazute pentru situații, în care Codul fiscal are scutiri de la penalizare, și anume - în art. 231 (4) și 234 (11) Cod fiscal nu se aplică amenda pentru dările de seamă fiscale în cazul cînd suma impozitului de mai mică de 1000 lei. Astfel, Codul contravențional în pofida înlesnirilor din Codul fiscal stabilește amendă, ceea ce este un moment coruptibil. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000043 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

conform ultimelor modificări al Codului Contravnțional pînă în anul 2016 aceste articole erau examinate de specialiștii Inspecției de Stat în Construcții, actual fiind Agenția Supraveghere Tehnică. Din octombrie 2016 și pînă în prezent aceste articole sunt examinate de către Autoritățile Publice Locale (Primării), unde consider că în cadrul instituției publice locale nu există speci...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000019 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Codul contravențional prevede că între agentul constatator și contravenient poate fi încheiat un acord de colaborare pentru aplicarea unei amenzi mai mici, dacă contravenientul recunoaște vina integral. Desigur că de multe ori contravenienții solicită încheierea unui astfel de acord de colaborare, însă agenții constatatori fără explicații refuză o asemenea procedură. Drept temei s...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000006 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Procurorul este în drept: e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator, conform prevederilor art. 396 alin. (4) f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată, conform prevederilor art. 396 alin. (4). Problema e că, alin. (4) al art. 386 Cod contravențional, a fost abrogat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498, însă prevederile ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat