Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000074 - LP246/2018

privind procedura notarială

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP246/2018
Data emiterii
Noi, 15, 2018
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
La data de 27.02.2019 prin Ordinul ministerului justiției al RM au fost aprobate Modelele girurilor de autentificare notarială. Camera Notariala al RM elaborînd instrucțiuni în acest sens fiind plasată informația la adresa https://cnm.md/2019/09/06/modelele-girurilor-de-autentificare-a-actelor-notariale/. Egalînd semnătura electronică avansată calificată cu una olografă, inii dintre traducătorii autorizați de MJ au început semnarea traducerilor cu semnătura electronică avansată calificată. Notarii însă, referindu-se la art.48 alin.5 al Legii nr.246/2018 refuză legalizarea traducerilor semnate electonic nefiind stabilită modalitatea de înregistrare a traducătorilor autorizați care pot semna în format electonic actul tradus. La adresa https://cnm.md/it/ este descrisă modalitatea verificarii semnăturii electronice aplicate de notari și de către alte persoane, însă pînă în prezent Camera Notarială din RM nu a elaborat un mecanism de evidență, înregistrare și verificare a traducătorilor autorizați utilizatorilor semnăturii avansate calificate. De către Camera Notarială este aprobată doar modalitatea de înregistrare la birourile notariale a traducătorilor semnatari olograf, prin înregistrarea la fiecare notar a cererii și a specimenului semnăturii și amprenta ștampilei traducătorului autorizat. Nu este clară necesitatea înregistrării traducătorului autorizat la boroul notarial a specimenului semnăturii și ștampilei, atunci cînd traducătorul semnează electornic
Propuneți redactare act / document (opțional)
suplinirea art. 48 alin 5 al Legii 246/2018 cu următorul text: ”Legalizarea traducerii semnate electonic cu semnătură avansatyă calificată, se efectuaiază de către notar după verificarea semnăturii în modul stabilit de lege.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!