Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000086 - LP270/2018

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP270/2018
Data emiterii
Noi, 23, 2018
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
În anexa nr.3 a Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar poziția A2114 Asistent judiciar – pentru funcția respectivă din cadrul judecătoriilor este stabilită clasa de salarizare 70, iar pentru funcția similar poziția A2128 consultant al procurorului din procuraturile teritoriale este stabilită clasa de salarizare 73.
Urmează ca nivelul de salarizare al funcției de asistent judiciar din cadrul judecătoriilor trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de salarizare al funcția de consultant al procurorului din procuraturile teritoriale, or condițiile de accedere în funcțiile respective și obligațiile atribuite sunt cel puțin echivalente.
Concluziile date rezidă din faptul că Clasificatorul unic al funcțiilor publice (Legea nr.155 din 21-07-2011) stabilește, la Secţiunea a III-a Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea judecătorească poziția C26 Asistent judiciar și poziția C25 Consultant al procurorului, atribuții echivalente și asemănătoare.
În acest context nu se respectă principiul de nediscriminare, echitate și coerență, în sensul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală (art.3 alin.(1) lit. b) din Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar).
În același sens de menționat este faptul că pentru salarizarea pentru funcțiile de asistent judiciar din cadrul Curților de Apel (poziția A2116), asistent judiciar din cadrul Curții Supreme de Justiție (poziția A2112) este echivalată cu salarizarea pentru funcția de consultant al procurorului din cadrul Procuraturii Generale (poziția A2113).
Propuneți redactare act / document (opțional)
Anexa nr.3 a Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar poziția A2114 Asistent judiciar clasa de salarizare să fie indicată 73, coeficientul de salarizare 4,51.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Alte documente

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!