Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000092 - LP33/2021

pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP33/2021
Data emiterii
Mar, 18, 2021
Articol
anexa nr.1
Aliniat
punctul 2
Literă
lit c
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.314 din 25 martie 2020, anexa nr.1, p.2, lic. c, este stipulat că este obligatorie instruirea igienică a angajaților din instituțiile extrașcolare ( fără specificarea categoriei de angajați). Aceleași cadre didactice din învățământul general ciclul I și II care activează și în centre extrașcolare , conform anexei 1, nu sunt supuse instruirii igienice, pe când cele din instituțiile extrașcolare sunt obligate.
Informația din cadrul cursurilor nu este adaptat[ specificului instituțiilor extrașcolare. In instituțiile extrașcolare nu exista cantine, nu este prevazuta alimentația copiilor, pentru întreținerea careia se cerc cunoștințe speciale, nu sunt oale , care la fel trebuiesc intreținute, nu sunt dormitoare. Procesul educațional este desfășurat ca în școli.doar că in timpul liber al elevilor.
Instruirea este desfășurata în prima jumătate a zilei, iar evaluarea , , sunete la telefon, ceea ce e foarte anevoios - in a doua jumatate când cadrele didactice sunt incadrate in procesul educațional.
De ce angajații au nevoie să cunoască algoritmul de igienizare a veselei și oalelor, forme și condiții de alimentare a preșcolarilor în grădinițe și creșe, igienizarea spatiilor de somn dacă nu este actual pentru instituțiile extrașcolare,
Propuneți redactare act / document (opțional)
În anexa 1, p.2, lit c al Ord 314 din 25.03.2020 al Ministerului sănătății să fie concretizat tipul de angajați din instituțile extrașcolare obligați să trecă instruirea igienică după cum urmează: îngrijitori de încăperi, șef de gospodărie- persoanele care au atribuție cu igienizarea spațiior.
Dacă pentru cadrele didactice din învățământul extrașcolar este obligatorie instruirea igienică, rezultă că și pentru cadrele didactice din învățământul general la fel este obligatorie, ei fiind in contact cu elevii mai mult timp.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

#ID000095 - LP33/2021

pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Reiterăm sesizarea cu privire instruirea igienică și modalitatea de susținere a testării. Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.314 din 25 martie 2020, anexa nr.1, p.2, lic. c, este stipulat că este obligatorie instruirea igienică a angajaților din instituțiile extrașcolare ( fără specificarea categoriei de angajați). În ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP33/2021
Data emiterii
Mar, 18, 2021
Examinat