Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000093 - CM154/2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CM154/2003
Data emiterii
Mar, 28, 2003
Articol
22 din convenția colectiva de muncă în domenniul educației
Aliniat
anexa 2
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
1. Am indicat codul muncii din motiv ca sistemul nu permite indicarea altor acte legislative decât cele introduse si automatizate in sistem. E vorba de articolul 22 din convenția colectiva de muncă în domenniul educației, anexa 2, Convenția colectiva nivel municipal pentru anii 2021- 2025

2. Conform convenției republicane si municipale de ramură Cadrele didactice din instituțiile de învățământ sportive, extrașcolare, centre municipale de tineret beneficiază  doar de 28 zile de concediu de bază și de la 7-14 zile concediu suplimentar, pe când cadrele didactice din gradinițe beneficiază de 42 zile  + 7 zile, calendaristice, cadrele didactice din școli primare, gimnazii, licee  62 zile.   Cerințele și lucrul cu copii sunt același, deseori și in zile de odihnă ceea ce constituie o discriminare,
Durata a ctuala a concediilor trage dupa sine un sir de probleme, unele cadre didactice sunt angajate atiti in gimnazii și llicee, cât si in intituții extrașcolare prin cumul. Conform codului muncii concediul de la locul de munca prin cumul , trebuie sa coincidă cu concediul de la locul de muncă de baza, respectiv în gimnazaii licee e 62 zile, in instituții de sport , extrașcolare 42 zile.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Marirea  duratei concediilor de baza, egalarea numarului de zile de concediu  pentru cadrele didactice din instituțiile menționate cu numarul de zile de concedii a cadrelor didactice din școli, gimnazii, licee)
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!