Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000095 - LP33/2021

pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP33/2021
Data emiterii
Mar, 18, 2021
Articol
anexa nr.1
Aliniat
punctul 2
Literă
lit c
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Reiterăm sesizarea cu privire instruirea igienică și modalitatea de susținere a testării.
Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.314 din 25 martie 2020, anexa nr.1, p.2, lic. c, este stipulat că este obligatorie instruirea igienică a angajaților din instituțiile extrașcolare ( fără specificarea categoriei de angajați).
În HOTĂRÂRE Nr. 2 din 01-08-2014 cu privire la instruirea igienică a angajaţi ai CENTRULUI NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, Anexa 1 , pct 6 e stipulat clar -Angajaţii instituţiilor de creaţie, teatre, cinematografe, biblioteci, grădini şi parcuri publice, centre pentru copii: (personalul tehnic), ce s-a schimat in 2021?
si daca tot in ORDIN Nr. OMSMPS314/2020 din 25.03.2020 anexa 1 , pct 2 a, sunt menționați angajații instituțiilor preuniversitare, dar asa si nu sunt impusi sa treaca instruirea igienică
Nu este adaptat Programul de instruire igienică. Cadrelor din instituția scolara li se ofera informația care absolut inutila în raort cu profilul care activează. (în instituțiile extrascolare nu exista terenuri de joaca, dormitoare, veselă, cantină).
Anterior doar personalul tehnic urma instruirea igienică, ceea ce era relevant specificului activității.


Propuneți redactare act / document (opțional)
A revedea lista personalului obligat sa treacă instruirea igienică
In caz că totuși nu este această dorință și oportunbitate, să fie adaptat Programul de instruire, căci ceea ce se predă este absolut inutil.
A revedea modalitate desusținerea a examinării în urma instruirii. Nu mai este relevant 100 de persoane sa sune la 3 numere de telefoane. Demult putea fi intocmit un formular, care sa fie completat in urma instruirii
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Alte documente

Raportări similare

#ID000092 - LP33/2021

pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.314 din 25 martie 2020, anexa nr.1, p.2, lic. c, este stipulat că este obligatorie instruirea igienică a angajaților din instituțiile extrașcolare ( fără specificarea categoriei de angajați). Aceleași cadre didactice din învățământul general ciclul I și II care activează și în centre ex...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP33/2021
Data emiterii
Mar, 18, 2021
Examinat