Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000096 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Articol
14
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Am indicat Legea cu privire la comertul interior, deoarece Hotărârea nr. 206 din 12.04.2023 nu se regăsește în search.

Reieșind din prevederile pct. 14 din Regulile de desfășurare a activității de comerț, aprobate prin Hotărârea nr. 206 din 12.04.2023, care stipulează obligațiile comercianților de a deține și prezenta documente ce atestă calitatea și siguranța produselor.

Pct. 14. “Comerciantul este obligat să dispună de documente, pe suport de hârtie sau în format electronic, ce atestă calitatea și siguranța (inofensivitatea) produselor. La solicitarea consumatorului, comerciantul este obligat să îi ofere adresa URL (link) la pagina web pe care poate fi vizualizat sau descărcat documentul respectiv în format electronic sau să îi pună la dispoziție copia documentului pe suport de hârtie .........”

1. Obligația de a deține și prezenta aceste documente se aplică exclusiv comercianților din domeniul alimentar sau și celor din alte sectoare, cum ar fi entitățile specializate în domeniul comercializării cu amănuntul a unităţilor de îmbrăcăminte și accesorii?
2. În cazul entităților ce comercializează îmbrăcăminte și accesorii, ce tip de documente ce atestă calitatea și siguranța (inofensivitatea) produselor sunt necesare? Trebuie prezentate consumatorilor documente eliberate/emise de către instituții naționale de certificare a calității și inofensivității unităţilor de îmbrăcăminte și accesorii?
3. Comercianții care activează în baza contractelor de franciză și a căror marfa este importată din alte țări, pot prezenta drept documente, ce atestă calitatea și siguranța (inofensivitatea) produselor: declarații/ghiduri/manuale ce descriu inofensivitatea produselor – întocmite de către partenerii străini sau toate produsele trebuie certificate național?

Multumesc.
Propuneți redactare act / document (opțional)
".... documente, pe suport de hârtie sau în format electronic, ce atestă calitatea și siguranța (inofensivitatea) produselor emise de către ... în conformitate cu standardele ...."
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Document
Alte documente

Raportări similare

#ID000072 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Dar ce se intimpla cu produsele care fiind pastrate la comerciant dupa ce au fost primite conform calitatii si cantitatii si care au devenit neconforme din diferite motive dar se incadreaza in termenul de expirare de pe eticheta. Data limita de consum nu este expirata. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Examinat

#ID000013 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Problema care se impune a fi rectificata, si modificata rezida in urmatoarele: Legea 231 stabileste in art6 cu indicele 1, 2, aprobarea procedurii tacite, adica atunci cind o institutie care urmeaza sa elibereze un act, notificare, autorizatie unui agent economic si no face in termenul stabilit, atunci aceasta prin cererea depusa este si permisiunea de a activa. adica cererea nemijl...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Examinat