Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.

#ID000076 - LP105/2003

privind protecţia consumatorilor*

Reieşind din prevederile art. 18/5, alin. „(2) al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor: „Odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de garanţie). 1. În situaţia în care, consumatorul a achitat marfa, utilizând cardul bancar ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP105/2003
Data emiterii
Mar, 13, 2003
Examinat

#ID000075 - LP220/2007

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Norma legală menționată, dar și art. 24 alin. (1/1) ne trimite la art. 72 din Codul Civil nr. 1107/2002 și art. 91. După publicarea Codului Civil modernizat articolele la care se face referire au fost renumerotate.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP220/2007
Data emiterii
Oct, 19, 2007
Examinat

#ID000074 - LP246/2018

privind procedura notarială

La data de 27.02.2019 prin Ordinul ministerului justiției al RM au fost aprobate Modelele girurilor de autentificare notarială. Camera Notariala al RM elaborînd instrucțiuni în acest sens fiind plasată informația la adresa https://cnm.md/2019/09/06/modelele-girurilor-de-autentificare-a-actelor-notariale/. Egalînd semnătura electronică avansată calificată cu una olografă, inii dintr...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP246/2018
Data emiterii
Noi, 15, 2018
Examinat

#ID000073 - LP1134/1997

privind societăţile pe acţiuni*

Conform Codului Civil nr. 1007/2002, art. 240 alin. (2): Persoana juridică constituită în Republica Moldova poate institui sucursale în Republica Moldova și în străinătate dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel. Astfel, toate subdiviziunile, anterior înființate ca filială/reprezentanță sunt reorganizate în sucursale ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1134/1997
Data emiterii
Apr, 02, 1997
Examinat

#ID000072 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Dar ce se intimpla cu produsele care fiind pastrate la comerciant dupa ce au fost primite conform calitatii si cantitatii si care au devenit neconforme din diferite motive dar se incadreaza in termenul de expirare de pe eticheta. Data limita de consum nu este expirata. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Examinat

#ID000071 - HG10/2012

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

Cheltuielile de deplasare in cazul descarcarii pe teritoriul unei tari si a incarcarii pe teritoriul altei tari, se achita in marime de 50% din suma cheltuielilor de deplasare stabilite pentru fiecare dintre aceste tari. Lasa loc de interpretari, se are in vedere daca se descarca intr-o tara si ajunge in alta tara pentru a se incarca si se intampla acest fapt in 24 ore? Sau indif...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG10/2012
Data emiterii
Ian, 05, 2012
Examinat

#ID000070 - LP133/2016

privind declararea averii și a intereselor personale

În Legea nr. 133/2016 cu modificările din 2021, s-a depistat că în art. 4 alin. (11) scrie expres: „La anexa nr. 1 secțiunea III și secțiunea IV litera A, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) vor declara valoarea reală a bunurilor imobile și mobile, aceasta reprezentând prețul real plătit pentru respectivele bunuri și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora”. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP133/2016
Data emiterii
Iun, 17, 2016
Examinat

#ID000069 - HG10/2012

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

Taxi-ul trebuie de introdus în calitate de mod obișnuit de deplasare in caz de detasare.
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG10/2012
Data emiterii
Ian, 05, 2012
Examinat

#ID000068 - LP287/2017

contabilităţii și raportării financiare

În acest alineat de fapt se spune despre evidența numerelor formularelor tipizate, și nu despre evidența contabilă, deaceea acest lucru trebuie numit expres.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP287/2017
Data emiterii
Dec, 15, 2017
Examinat

#ID000067 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Sancțiunile sînt prevazute pentru situații, în care Codul fiscal are scutiri de la penalizare, și anume - în art. 231 (4) și 234 (11) Cod fiscal nu se aplică amenda pentru dările de seamă fiscale în cazul cînd suma impozitului de mai mică de 1000 lei. Astfel, Codul contravențional în pofida înlesnirilor din Codul fiscal stabilește amendă, ceea ce este un moment coruptibil. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000066 - LP308/2017

cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În acest articol este o normă neclară, locul căreia nu este într-un act normativ, și anume fraza ”care par a avea legătură între ele”. În așa caz perceperea de ”a părea” sau nu - este diferită la controlori și entitățile raportoare, ceea ce crează un risc sporit de corupție. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP308/2017
Data emiterii
Dec, 22, 2017
Examinat

#ID000064 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Obligatiile contribuabilului sint numite in art. 8 (2) CF, acolo in privinta sediului se spune ca "Contribuabilii care sînt înregistraţi de către organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat se iau la evidenţa subdiviziunii respective a Serviciului Fiscal de Stat conform informaţiei prezentate de către aceste organe", deci intreprinderile nu au obligatia de a info...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000065 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

(2) Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată. Acest alineat incalca drepturil...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000063 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Trebuie de precizat concret - ce fel de venituri cad sub incidența bazei impozabile a impozitultui unic. Spre exemplu SNC «Venituri» (OMF 118/2013) nu se aplica asupra veniturilor din iesirea imobilizărilor corporale și necorporale. Insa în SNC «Imobilizari corporale si necorporale» lipseste notiunea venitului din vinzări. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000062 - HG1290/2005

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii 

Contravine legii 160/2011 si Codului vamal. Autorizatii de broker vamal si Atestate de specialist in domeniul vamuirii nu exista! Cazut in desuitudine.
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG1290/2005
Data emiterii
Dec, 09, 2005
Examinat

#ID000061 - HG777/1997

privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a comerţului exterior

Contravine Legii nr. 160 si Codului vamal in redactia lui actuala. Cazuta in desuitudine.
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG777/1997
Data emiterii
Aug, 13, 1997
Examinat

#ID000060 - HG920/2005

cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subo...

Contravine Legii nr. 160/2011. E cazuta in desuitudine
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG920/2005
Data emiterii
Aug, 30, 2005
Examinat

#ID000059 - LP308/2017

cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Norma nu este clara in urmatoarea fraza "indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele", ceea ce este coruptibil.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP308/2017
Data emiterii
Dec, 22, 2017
Examinat

#ID000058 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

In articolul numit se spune, ca obiect impozabil pentru taxa pentru unităţile comerciale sint unităţile care corespund activităţilor din anexa 1 la Legea cu privire la comerţul interior nr.231/2010 (conform CAEM), insa intr-o unitate de comert pot fi mai multe tipuri de activitati, deci apare intrebarea, cum anume se achita cota. Explicatii clare nu-s, si aici e un moment coruption...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000057 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În compartimentul impozitului pe bunurile imobiliare trebuie incluse regulile relevante din Legea nr. 1056/2000, căci existența a două norme care în paralel reglementează reguli fiscale la unul și același subiect contravine art. 3 CF si sporeste riscul erorilor si, respectiv, a coruptiei. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat