Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000082 - LP1245/2002

cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP1245/2002
Data emiterii
Iul, 18, 2002
Articol
44
Aliniat
1
Literă
b
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Art. 44 alin. (1) lit. b prevede obligația angajatorului să încadreze în serviciu recruţi şi rezervişti numai dacă aceştia au fost luaţi în evidenţă de centrul militar.
Potrivit art. 57 alin. (1) din Codul Muncii nr. 154/2003, documente de evidență militară nu intră în lista actelor ce pot fi solicitate la încheierea unui contract individual de muncă. Mai mult ca atît, prin alin. (2) din același articol se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se angajează alte documente decît cele prevăzute la alin.(1), precum şi de alte acte legislative.
Obligația de a prezenta documente ce confirmă luarea la evidență militară au fost excluse prin modificarea Codului Muncii prin Legea 115/2020, în vigoare din 30.08.2020, modificările propuse fiind motivate prin Nota informativă ca scutirea angajaților de obligativitatea de a prezenta, la momentul angajării, a unor documente improprii pentru angajator.
Astfel, norme legale ale acestor acte normative intră în contradicție. Art. 369, Cod Contravențional nr. 218/2008, prevede răspundere contravențională pentru angajarea la lucru a tinerilor, a recruţilor şi a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară de către organele administrativ-militare în mărime de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Astfel, prin crearea confuziei între prevederile actelor normative agenții economici riscă să fie atrași la răspundere contravențională, conducîndu-se de actul normativ de bază pentru un angajator - Codul Muncii.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Modificarea prevederilor legale pentru asigurarea clarității obligațiunilor unui angajator/agent economic față de angajat/potențialul angajat și autoritățile de stat.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Rezoluția
Alte documente
Document

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!