Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.

#ID000023 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

In articol lipseste principiul neadmiterii dublei impozitări, trebuie adăugat.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000022 - CF1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Notiunea de subdiviziune este incerta deoarece descrie aceasta notiune drept o unitate, care "exercită unele din atribuţiile" intreprinderii. Tinind cont, ca pentru nedeclararea subdiviziunii e prevazuta amenda in art. 255 (CF), iar obligatia de declarare a acesteia e amplasata in Codul fiscal intr-un loc nespecific (titlul 5, art. 161 (8) CF), e mare riscul aparitiei coru...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CF1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000021 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Noțiunea privind pretul de piata este neclara, ceea ce poate eventual contribui la coruptie si nelegiuiri din partea fiscalilor, deoarece Codul fiscal utilizeaza norme, conform carora obligatiile fiscale se stabilesc in functie de pretul de piata, de ex. art. 42, 56, 97, 99 Cod fiscal s.a. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000020 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Prevederile prezentului articol egalează impactul indicatoarelor de informare privind direcția permisă de deplasare (5.37.1 – 5.37.3 Direcțiile de deplasare pe benzi) cu indicatoare de sens obligatoriu (4.1.1- 4.1.6 - Direcţie obligatorie de deplasare). Conform prevederilor Secțiunii 5 a RCR, indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de cir...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000019 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Codul contravențional prevede că între agentul constatator și contravenient poate fi încheiat un acord de colaborare pentru aplicarea unei amenzi mai mici, dacă contravenientul recunoaște vina integral. Desigur că de multe ori contravenienții solicită încheierea unui astfel de acord de colaborare, însă agenții constatatori fără explicații refuză o asemenea procedură. Drept temei s...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000018 - CPP122/2003

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA*

La art. 136 alineatul (4) a fost exclus textul „Centrului Național Anticorupție” fiind substituit cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat și”.
Această modificare nu se regăsește în careva legi de modificare a Codului de procedură penală
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CPP122/2003
Data emiterii
Mar, 14, 2003
Examinat

#ID000017 - LP131/2015

privind achiziţiile publice

Legea nominalizată, reglementează cadrul normativ național privind achizițiile publice. În același timp, admite situații/excepții, când achizițiile publice nu vor fi dictate de normele actului vizat. Exemplu clasic sunt achizițiile în temeiul acordurilor internaționale încheiate de RM și unul sau mai multe state privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării în c...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP131/2015
Data emiterii
Iul, 03, 2015
Examinat

#ID000016 - LP298/2018

vînătorii și fondului cinegetic

Legea vînătorii și fondului cinegetic a fost elaborată cu mai multe încălcări și conține prevederi ce atentează la dreptul proprietății private și dreptul autorităților publice de genstionare a propriilor terenuri. Legea conține mai multe formulări ambigui care admit interpretări abuzive. Legea 298/2018 bligă deținătorii de terenuri private să permită desfășurarea vânătorii, neavân...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP298/2018
Data emiterii
Noi, 30, 2018
Examinat

#ID000015 - LP228/2018

pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ca o cerinta pentru a accede in functie este ca, persoana nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu; Acest punct genereaza acte de coruptie, deoarece este neglijat pentru unele persoane pentru angajare! La fel, LEGE Nr. 300 din 21-12-2017, cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, stabileste ca poate candida ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP228/2018
Data emiterii
Noi, 01, 2018
Examinat

#ID000014 - LP160/2011

privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Am depus on-line cerere pentru notificarea activitatii in comert, cu toate actele necesare. Pe parcursul a 25 de zile nu am primit refuz ,acceptare ori înștiintare de suspendare. Conform procedurii pentru a aplica procedura aprobării tacite , am depus o declarație pe propria raspundere la IGP a MAi, că nu am primit notificare și incep activitatea. De la IGP am primit un raspuns ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP160/2011
Data emiterii
Iul, 22, 2011
Examinat

#ID000013 - LP231/2010

cu privire la comerţul interior*

Problema care se impune a fi rectificata, si modificata rezida in urmatoarele: Legea 231 stabileste in art6 cu indicele 1, 2, aprobarea procedurii tacite, adica atunci cind o institutie care urmeaza sa elibereze un act, notificare, autorizatie unui agent economic si no face in termenul stabilit, atunci aceasta prin cererea depusa este si permisiunea de a activa. adica cererea nemijl...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP231/2010
Data emiterii
Sep, 23, 2010
Examinat

#ID000012 - LP298/2018

vînătorii și fondului cinegetic

Conţinutul prevederilor art. 5 alin. (2) al Legii, privind asocierea asociațiilor vînătoreşti de nivel local la asociația obștească Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în scopul reprezentării la nivel naţional şi internaţional, reprezintă o încălcare incontestabilă a dreptului de asociere prevăzut în alin. (1) al art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP298/2018
Data emiterii
Noi, 30, 2018
Examinat

#ID000011 - HG1047/1999

cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi intro...

Anexa nr. 3 REGULILE de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora. În prezent, în 2021 se permite traversarea frontierei cu automobilul părinților fară procură pe mijlocul de transport. ABRSURDUL !!! La stațiile de testare auto nu poti trece testarea tehnică daca nu ai procură. Daca plătești mită de la 200-400 lei inspectorii trec testarea, Proble...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG1047/1999
Data emiterii
Noi, 08, 1999
Examinat

#ID000010 - HG837/2016

pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatori...

Conform HG 837/20216 242. Cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcţii se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate fi mai mic de 50% și, respectiv, nu poate depăşi 100% din salariul de funcție stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar a...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG1187/2018
Data emiterii
Iul, 06, 2016
Examinat

#ID000009 - HG357/2018

cu privire la determinarea dizabilității

prezenta hotărîre include prezentarea pentru expertizare a unor formulare obligatorii (ancheta socială de ex) depăsite ca timp și utilitate (ce contine date cu privire la televizor, apa calda, energie electrica), ce nu au relevanță pentru stabilirea gradului de dizabilitate care este o limitare strict pe criteriu de sănătate și nu de venit , formularul nr.3 eliberat de angajator ( p...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG357/2018
Data emiterii
Apr, 18, 2018
Examinat

#ID000008 - HG14/2008

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999

Problema (1): Sitemul „ReLAWed” la compartimentul „denumire act” nu acceptă însăși includerea Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999 (nu se identifică asemenea act normativ). Se indică că asemenea act juridic nu există. În asemenea situație, eronat am fost nevoit să indic un alt act juridic „cu privire la la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în ane...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG14/2008
Data emiterii
Ian, 18, 2008
Examinat

#ID000007 - HG610/2018

pentru aprobarea Regulamentului Guvernului

Potrivit Legii integrității nr.82/2017, expertiza anticorupție a proiectului de act normativ se efectuează după definitivarea acestuia, urmare examinării obiecțiilor și propunerilor înaintate în procesul de consultare publică cu întocmirea tabelului de sinteză a obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor. Potrivit Secțiunii a 3-a capitolul V din Regulamentul Guvernului, după aproba...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG610/2018
Data emiterii
Iul, 03, 2018
Examinat

#ID000006 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Procurorul este în drept: e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator, conform prevederilor art. 396 alin. (4) f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată, conform prevederilor art. 396 alin. (4). Problema e că, alin. (4) al art. 386 Cod contravențional, a fost abrogat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498, însă prevederile ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000005 - LP514/1995

privind organizarea judecătorească *

In cadrul unui dosar penal a fost pronuntata sentinta de condamnare. Observind mai multe neclaritati am solicitat inregistrarile audio ale sedintelor de judecata. Dupa 6 luni am primit raspuns ca lipsesc 8 din 10 inregistrari audio ale dosarului, practic tot dosarul lipseste. Cautarile s-au soldat cu esec inregistrarile audio nu exista. Agentia pentru administrarea Instantelor de ju...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP514/1995
Data emiterii
Iul, 06, 1995
Examinat

#ID000003 - HG969/2018

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi​ didactic din instituţiile de învățămîn...

în raionul briceni până în prezent nu s-au plătit cadrelor didactice cei 2000 de lei promiși pentru rechizite etc. sub pretext că în pandemie nu am avut astfel de cheltuieli. în realitate cheltuielele au fost mai mari. s-a lucrat cu calculatoarele și gadjeturile personale care au fost virusate internet, wi-fi, energie electrică achitată ș.a. la interpelări nu se dă un răspuns concre...
Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG969/2018
Data emiterii
Oct, 03, 2018
Examinat