Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.
arrow-icon Created with Sketch.

#ID000036 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Codul fiscal nu contine norma privind impozitarea zilierilor, desi Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018 zice, ca anume in CF trebuie sa fie spus despre aceasta (art. 6). O astfel de lacuna poate aduce la coruptie, deoarece in CF sint mai multe tipuri de impozitare si la cote diferite. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000035 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Norma cere lucruri incredibile de la vinzator - sa scrie diferit cota TVA in factura fiscala in functie de faptul daca cumparatorul va utiliza cele cumparate in activitatea sa de intreprinzator in RM. Aici se vede clar caracterul coruptibil, cind la control inspectorii fiscali pot depista o cota TVA, care nu corespunde conditiei post-livrare. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000034 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Cota redusa a TVA este instituita la biocombustibilul solid, care este destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde. Insa vinzatorul nu poate cunoaste destinatia biocombustibilului pe care il vinde. Altfel spus, cota redusa a TVA depinde de modul de utilizare a bunului vindut de catre cumparator, aspect imposibil a fi determinat de catre vinzator. Tot in ac...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000033 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Aceste articole ar trebui să conțină lista delimitată al veniturilor nerezidenților obținut în RM și în afara RM, însă din formularea articolelor acest lucru nu este evident, deoarece art. 71 dă o listă de venituri, iar art. 72 spune: ”Componentele venitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova sînt analogice componentelor venitului indicate în art.71”. Minimum nu pot fi aplica...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000032 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Nu e real să fie prevăzut în Codul fiscal noțiuni/aspecte care în practică nu se îndeplinesc – nu comandă persoanele fizice raport de evaluare la evaluatorii independenți, și încă la data dibîndirii dreptului de proprietate. Acest lucru mai degraba deschide usa pentru coruptie. Norma legală nu poate institui norme imposibile a fi utilizate. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000031 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În normele privind creșterea sau pierderea de capital trebuie adăugată regula, expusă de Ministerul finanțelor după consultația Ministerului justiției (nr. 15/1-06/178 din 02.08.2021) precum în familie doar unul din soți depune declarația la vînzarea imobilului. In caz contrar este posibila coruptia din partea lucratorilor fiscali. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000030 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În acest articol nu demult a apărut o sintagmă dubioasă – ”entități din sectorul financiar”, în CF nu este dată noțiunea de sector financiar, iar în diferite legi aceasta are semnificație diferită: • Legea nr. 250/2017 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/ reasiguratorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar art. 3 ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000029 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Art. 15 CF nu prevede toate cotele de impozitate care exista in capitolul II, de exemplu, in art. 543 CF, sau 901 CF. Acest moment e coruptional, deoarece agentul economic, bazindu-se pe art. 15 CF, care e destinat in aparenta tuturor cotelor, poate omite aplicarea altei cote, care e ascunsa in alte articole ale CF. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000028 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Aici e lasat la voia fiscalilor să sape și să stabilească – e oare legată plata facuta angajatului de activitatea de întreprinzător, e oare ordinară și necesară plata făcută?
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000027 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Sintagma ”dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume” e neclară și se interpretează în practică de către inspectorii fiscali diferit, ceea ce duce la posibilitatea aparitiei coruptiei.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000026 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Din punctele 12–16 ale Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale (anexa nr. 1 la HG nr. 693/2018) reiese ca pentru agenţii economici este aplicabilă norma art. 22 din CF, cu toate că Codul fiscal conține și alte norme (art. 20 (d3) şi z6)). În plus, în declaraţiile VEN-12 şi UNIF-18 pentru corectarea veniturilor aferente art. 22 din CF sunt destinate două rândur...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000025 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

În Codul fiscal nu se specifica noțiunea de venit obținut sub formă nemonetară și deaceea apar dubii - ce are comun venitul nemonetar cu vînzările companiei, ca să fie legat de ele? În contabilitate orice operație se reflectă în lei, adică în formă monetară, inclusiv cele pentru care nu se achită bani. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000024 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

A doua propoziție a art. 11 (1) trebuie expusă într-un alineat separat, căci actualmente permite interpretarea, că doar instanțele de judecată interpretează în favoarea contribuabilului. Iata alte acte normative, unde prioritatea întreprinzătorului este redată clar: • Art. 2 b) a Legii 424/2004, • Art. 16 (6) c) a Legii 235/2006, • Art. 17 (5) a Legii 131/2012. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000023 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

In articol lipseste principiul neadmiterii dublei impozitări, trebuie adăugat.
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000022 - CF1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Notiunea de subdiviziune este incerta deoarece descrie aceasta notiune drept o unitate, care "exercită unele din atribuţiile" intreprinderii. Tinind cont, ca pentru nedeclararea subdiviziunii e prevazuta amenda in art. 255 (CF), iar obligatia de declarare a acesteia e amplasata in Codul fiscal intr-un loc nespecific (titlul 5, art. 161 (8) CF), e mare riscul aparitiei coru...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CF1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000021 - CP1163/1997

COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Noțiunea privind pretul de piata este neclara, ceea ce poate eventual contribui la coruptie si nelegiuiri din partea fiscalilor, deoarece Codul fiscal utilizeaza norme, conform carora obligatiile fiscale se stabilesc in functie de pretul de piata, de ex. art. 42, 56, 97, 99 Cod fiscal s.a. ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CP1163/1997
Data emiterii
Apr, 24, 1997
Examinat

#ID000020 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Prevederile prezentului articol egalează impactul indicatoarelor de informare privind direcția permisă de deplasare (5.37.1 – 5.37.3 Direcțiile de deplasare pe benzi) cu indicatoare de sens obligatoriu (4.1.1- 4.1.6 - Direcţie obligatorie de deplasare). Conform prevederilor Secțiunii 5 a RCR, indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de cir...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000019 - CС218/2017

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*

Codul contravențional prevede că între agentul constatator și contravenient poate fi încheiat un acord de colaborare pentru aplicarea unei amenzi mai mici, dacă contravenientul recunoaște vina integral. Desigur că de multe ori contravenienții solicită încheierea unui astfel de acord de colaborare, însă agenții constatatori fără explicații refuză o asemenea procedură. Drept temei s...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CС218/2017
Data emiterii
Oct, 24, 2008
Examinat

#ID000018 - CPP122/2003

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA*

La art. 136 alineatul (4) a fost exclus textul „Centrului Național Anticorupție” fiind substituit cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat și”.
Această modificare nu se regăsește în careva legi de modificare a Codului de procedură penală
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Cod
Nr. Act
CPP122/2003
Data emiterii
Mar, 14, 2003
Examinat

#ID000017 - LP131/2015

privind achiziţiile publice

Legea nominalizată, reglementează cadrul normativ național privind achizițiile publice. În același timp, admite situații/excepții, când achizițiile publice nu vor fi dictate de normele actului vizat. Exemplu clasic sunt achizițiile în temeiul acordurilor internaționale încheiate de RM și unul sau mai multe state privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării în c...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP131/2015
Data emiterii
Iul, 03, 2015
Examinat