Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000008 - HG14/2008

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999

Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG14/2008
Data emiterii
Ian, 18, 2008
Articol
pct. 29 lit. (d) și (e)
Aliniat
Literă
(d); (e)
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Problema (1): Sitemul „ReLAWed” la compartimentul „denumire act” nu acceptă însăși includerea Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999 (nu se identifică asemenea act normativ). Se indică că asemenea act juridic nu există.
În asemenea situație, eronat am fost nevoit să indic un alt act juridic „cu privire la la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999 (19013)”

Actul normativ pentru care doresc să depun o sesizare este: Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999

Problema (2): Conform textului de la Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie1999, pct. 29 „Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:”:
...
lit. (d) : dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia şi dovada plăţii taxei pentru folosirea drumurilor;
lit. (e) : copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;

În situația necesității necesității înregistrării dreptului de proprietate al unui mijloc de transport defectat și/sau avariat care nu poate fi supus inspecţiei tehnice periodice deoarece nu se poate deplasa și nu este în coniții tehnice de deplasare, se limitează atributul dreptului de proprietate de libera dispunere asupra bunului mobil.

Exemplu: Proprietarul unui mijloc de transport a suferit un accident rutier în rezultatul căruia mijlocul de transport a fost defectat astfel încît nu este posibilă admiterea acestuia spre circulație pe drumurile publice. Nu este posibilă mișcarea mijlocului de transport pe „propriile roți”. Orice deplasare a mijlocului de transport se efectuează doar cu ajutorul evacuatorului și/sau a metodelor speciale de transportare a mașinilor avariate. Totodată, elementele principale de identificare a mijlocului de transport (nr. caroseriei, nr. motorului etc.) sunt intacte, și pot fi verificate, în vederea corespunderii acestora cu cele indicate în certificatul tehnic.
Timp de 1 an de zile, mijlocul de transport a staționat într-un „service auto” datorită defecțiunilor sale, și respectiv în această perioadă de timp a expirat actul de inspecție tehnică periodică a mijlocului de transport.
După scurgerea acestei perioade de timp, proprietarul a identificat un potențial cumpărător pentru mijlocul său de transport avariat și respectiv dorește să î-l vîndă în stare avariată în care se află. Cumpărătorul este de acord/dorește să procure mijlocul de transport în stare avariată.
Totuși de către funcționarii ASP a fost refuzat dreptul de transcriere a proprietății asupra mijlocului de transport din cauza lipsei certificatului de inspecție tehnică obligatorie, și copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă în termenul de valabilitate al acestora. Este de menționat că mijlocul de transport este avariat și nu corespunde cerințelor tehnice de a circula pe drumurile publice. Totodată, asigurare obligatorie de răspundere civilă nu a fost contractată deoarece mijlocul de transport nu a circulat/nu circulă pe drumurile publice, respectiv nu este obligatorie și necesară.
În asemenea situație neîntemeiat este limitat atributul de dispoziție - element al dreptului de proprietate, în situația în care mijlocul de transport (chiar și avariat) este un bun mobil aflat legal în circuitul civil și nu există vreun impediment legal de dispunere asupra proprietății unor asemenea categorii de bunuri.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Propun excluderea pct. (d) și (e) din textul actului normativ din motiv că prin asemenea reglementări neîntemeiat se limitează atributul de dispoziție al dreptului de proprietate.
De asemenea, prevederea în cauză crează premise pentru acțiuni de corupție în rîndul funcționarilor care efectuează testarea tehnică obligatorie, cît și a funcționarilor ce transcriu dreptul de proprietate al mijlocului de transport.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!