Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000010 - HG837/2016

pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Instituția emitentă
Guvernul
Tip Act
Hotărîre
Nr. Act
HG1187/2018
Data emiterii
Iul, 06, 2016
Articol
24,2
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Conform HG 837/20216

242. Cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcţii se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate fi mai mic de 50% și, respectiv, nu poate depăşi 100% din salariul de funcție stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă.

Conform Codului Muncii art. 156

(2) Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decît 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii (funcţii) se efectuează fără restricţii, în limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii.

(3) Mărimea concretă a sporului pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabileşte în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100 la sută din salariul tarifar sau de funcţie al salariatului absent. În cazul în care obligaţiile salariatului temporar absent sînt îndeplinite de mai mulţi salariaţi, cuantumul sporului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor executate de fiecare din ei, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent.

Exemplu:
Persoana absentă are o vechime în specialitate de la 10 la 20 de ani.
Persoana care înlocuiește persoana absent are o vechime în specialitate mai mult de 20 de ani.
Astfel conform CM sporul/suplimentul urmează a fi achitat în calitate de cotă procentuală din salariul persoanei absente, adică din salariul stabilit pentru vechimea în specialitate de la 10 la 20 de ani.
Conform HG 837/2016 sporul/suplimentul urmează a fi achitat în calitate de cotă procentuală din salariul minim în specialitate, adică din salariu stabilit pentru vechimea în specialitate până la 10 ani.

Consider că art/ 24,2 din HG 837/2016 contravine unui act normatyiv superior, adică CM.
Propuneți redactare act / document (opțional)
242. Cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcţii se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate fi mai mic de 50% și, respectiv, nu poate depăşi 100% din salariul tarifar sau de funcţie pentru funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absent, dar nu mai mică decât salariul tarifar sau de funcție al persoanei ce îndeplinește funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absent .
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

Nu există alte raportări recente înregistrate!